Regler og info for utstillere

Skrevet av Tor Inge Nilsen . i kategorien Dølemomarknaden

 

UTSTILLINGSPLASSEN

1. Alle salgsplassane er utandørs. Lengde blir tildelt etter søknad. Alt av varer og utstyr må haldast innanfor oppmerka område.

2. Det er ikkje tillat å låne/leige ut heile eller delar av den tildelte plassen til andre.

3. Dølemo-marknaden går over to dagar. Utstiller som har fått tildelt plass pliktar å holde opent begge dagar innanfor opningstidene.

4. Køyretøy som ikkje skal nyttast og ikkje får plass innanfor oppmerka område, skal køyrast til anvist plass på parkeringsområdet.

5. Kvar stand SKAL ha minimum eit pulverapparat (6kg) lett tilgjengelig på sin stand. (Dette kan bli kontrollert!!) Utstillere som mangler pulverapperat vil bli pålagt å kjøpe dette.

6. Kvar enkelt utstillar er ansvarleg for å rydde plassen sin før dei forlet området.

INN-/UTKØYRING

7. Alle utstillere skal være ferdig tilrigget kl 09:00 Lørdag og 10:00 Søndag

8. Tilrigging kan utføres: fredag mellom kl. 12.00 – 23.00. lørdag mellom kl 06.00 – 08.45. Søndag mellom kl. 07.30 og 09.45.
Ved ankomst utenom disse tidene vil porten være lukket.

9. All innkøyring til stands skal registrerast ved ankomst.

10. Aktive seljarar/medhjelparar, avgrensa til maks 2 personar pr stand, har inngangsbillett inkludert i standsleiga. Alle personar tilhøyrande ein stand må då møte samla for registrering ved ankomst. Medhjelparar utover dette må betale ordinær inngangsbillett.

11. Utstillarar som skal ut av området etter at dei har sjekka inn nyttar ordinær publikums inn-/utgang. Dei må då vise utstillarbevis.

 

VARER/TENESTER FOR SAL

12. Marknaden har all einerett på sal av ALL mat og drikke.

13. Det er ikkje lov å selge andre varer enn det som er opplyst i søknaden, og som det er gitt lov til å selge.

14. Det er ikkje lov å selge leiketøy som kan skape irritasjon blant publikum, for eksempel ertepistolar, sprayflasker med fargestoff, saker med høg lyd mm.

15. Det er ikkje lov å selge varer til barn som kan vere farlege!

16. Marknaden er utan ansvar for produkt- og personskade som utøvast av utstillarane.

BETALING

17. Standsavgift skal være forhandsbetalt iht. oppgitte frist på giro. I tillegg skal det betalast obligatorisk avgift for marknadsføring, og for straumtilkopling for dei som har tinga det.

Misleghald av desse reglane kan føre til bortvising og/eller utestenging for seinare år.

ANNET

18. Frokost for utstillere
     Vi tilbyr utstillerne våre en enkel frokostbuffe på Dølehall Lørdag og Søndag Morgen før marknaden åpner.
     Åpningstider er: Lørdag 07:15 - 08:45 Søndag :08:15 - 09:45. Pris kr 70

19. Dusj tilbud:
      Vi har dusjer og toaletter i kjelleren på Dølehall. Åpningstider for dusjene er:
      Lørdag 06:00-08:30 og 18:00-20:30
      Søndag 07:00-09:00

20. Nattevakt:
     
Vakter går inne på området natt til Lørdag og natt til Søndag.

21. Kniv- og klokkesalg bak Info bua er et område reservert for kniv- og klokkehandlere, som selger kniver og klokker i mindre omfang. Det er plass for eit lite bord og ein stol. Her er det ikke forhåndspåmelding, men førstemann til mølla. Alle som skal delta på torget betaler vanlig inngangsbillett i porten. Andre typer varer vil bli bortvist fra området.

 

facebookt

Siden er levert av: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Copyright © 2011-2015 - Dølemomarknaden